Skupščina in družabno srečanje članov DKSL

Društvo košarkarskih sodnikov Ljubljana je v nedeljo 31.5.2015 izvedlo redno letno skupščino v prostorih Tenis Centra >Šport time< na Litostrojski cesti. Vsi členi dnevnega reda so bili obravnavani in soglasno potrjeni. Podeljena sta bila dva naziva častni član DKSL in sicer g. Stanetu Jeraju ter dr. Miodragu Đorđeviću. Društvo je podelilo priznanja sodnikoma Andreju Jeršanu in Gregi Narobetu, ki sta dopolnila starostno mejo 50 let ter tehničnima komisarjema Dragu Karlu Čahuku in Andreju Kobilici za dolgoletno delo v organih DKSL in KZS. SS DKSL je podelil nagrade za sodnike/ce na posameznih listah, ki so po mnenju SS DKSL v letošnjem letu pokazali največjo kvaliteto. Read More