Vabilo na redno letno skupščino DKSL in družabno srečanje

v nadaljevanju objavljamo vabilo predsednika DKSL Željka Jovanovića na redno letno skupščino DKSL.

Vljudno vabljeni na redno letno skupščino Društva košarkarskih sodnikov Ljubljana, ki bo nedeljo 31. maja 2015  v prostorih Tenis Centra »Šport time« na Litostrojski cesti ob železniški progi v Šiški  s pričetkom ob 10.30. uri. (fotografija spodaj z označeno lokacijo)

Dnevni red skupščine:

  1. Predlog dnevnega reda redne skupščino DKSL in glasovanje za dnevni red
  2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika 
  3. Potrditev finančnega načrta za sezono 2015/2016 in zaključnega računa, poročilo predsednika DKSL in organov DKSL (SO, NO, DK) o delovanju v tem obdobju
  4. Potrditev Pravilnika o finančno materialnem poslovanju društva
  5. Potrditev Disciplinskega pravilnika
  6. Potrditev Pravilnika o varovanju osebnih podatkov
  7. Redakcijske uskladitve statuta DKSL
  8. Podelitev naziva častni član DKSL
  9. Odločanje o izključitvi članov društva skladno s statutom
  10. Razno (samo pravočasno prejeti pisni predlogi)

Celoten material za skupščino bo posredovan pravočasno. Pred skupščino bo prav tako še mogoče plačati članarino.

Po skupščini pa se bo nadaljevalo z druženjem, piknikom ter športno zabavnim programom. Zaradi tega je dobrodošla športna oprema. V sklopu športnega centra poskrbljeno tudi za tuširanje.

Predvidene so sledeče športne aktivnosti:

–      Tenis

–      Mali nogomet na travi

–      Odbojka                

Vse zainteresirane prosimo, da se za športne aktivnosti prijavijo do 24.05. pri Edu Javorju na mail: edo@maredo.si, kjer lahko pridobite še več informacij glede športno zabavnega programa.

Seveda se boste po športnih aktivnostih lahko okrepčali tako s hrano ter pijačo. Prepričan sem, da nam bo ta dan naklonjeno tudi vreme, zato vas prosim, da si rezervirate tudi čas po skupščini, ki bo namenjen našem medsebojnem druženju. 

Lepo prosim, da svojo udeležbo/neudeležbo sporočite najkasneje do 24. maja 2015  (na e-pošto dks.ljubljana@gmail.com), saj je potrebno predhodno posredovati točno število prisotnih. 

Predsednik DKSL

Željko Jovanović

piknik