POROČILO S SEMINARJA SS DKSL 16.2.2015

Spoštovani

Dne 16.2.2015 je bil s strani SS DKSL organiziran obvezen med-sezonski seminar za vse člane DKSL. Vabilo je bilo poslano tudi predsednikom UO in SO ostalih sodniških organizacij v Sloveniji. Seminar je bil izveden na Gimnaziji Šentvid.

Program seminarja:
16:30 – 17:30 Fizični test (samo aktivni sodniki)
17:30 – 18:30 Košarkarski elementi – pogled trenerjev in sodnikov na identične situacije – pick & roll…. (KZS inštruktor trener Rado Trifunovič, Damir Javor)
18:45 – 20:00 Lik sodnika, Priprava na in med sezono (Iztok Rems)

Fizičnega testa se je udeležilo 54 sodnikov. Opravljali so uradni FIBA fizični test (moški 10 min ter ženske 8 min). Testa niso uspešno opravili 4 sodniki. Generalno gledano je bil fizični test zelo uspešen. SS DKSL izraža zadovoljstvo, da ste sodniki in sodnice prišli na seminar dobro fizično pripravljeni, kar dokazuje da se zavedate vaših nalog in odgovornosti.

Drugi del seminarja je bil izveden v sodelovanju z KZS inštruktorjem/trenerjem Radom Trifunovičem, ki je na terenu skupaj s predsednikom SS DKSL prikazal nekaj pogledov s trenersko/sodniškega vidika ob situacijah postavljanja ekrana. V tem delu predavanja so bili prisotni tudi ostali prijavljeni (tehnični komisarji, ostali člani, sodniki iz drugih OSO). Vseh prisotnih je bilo 72.

Zadnji del seminarja je bil izveden v predavalnici, kjer je naš član nekdanji mednarodni sodnik Iztok Rems predaval o liku sodnika ter pripravi na in med sezono.
Seminar je bil zaključen ob 20.00 uri.
Po prejetih vseh poročilih bodo sodniki, ki niso pretekli fizičnega testa, dobili obvestilo o zmanjšanem tempu delegiranja.
Omeniti je potrebno, da se 48 sodnikov ni udeležilo seminarja. Nekateri med njimi so imeli opravičljive razloge. Nikakor pa ne morem razumeti tistih, ki se niso potrudili niti odgovoriti na večkrat poslano vabilo in enostavno obrazložiti razloge za svoj neprihod. S tem so pokazali svojo neprofesionalnost in verjamem, da v prihodnosti verjetno ne računajo na enakovredno zavzetost DKSL napram njihovemu statusu v primerjavi s tistimi, ki so opravili vse obveznosti.

SS DKSL ne sili nikogar v obiskovanje seminarjev a so le-ti osnova za sodniški razvoj v vseh pogledih. Glede na to, da bo SS DKSL organiziral v mesecu maju ponoven seminar v sodelovanju s KZS (o datumu boste pravočasno obveščeni) pričakujem še bolj množičen odziv.
Zavedajte se, da je edini način, da boste v vaši sodniški karieri napredovali konstantno izobraževanje na vseh področjih.

Lep pozdrav                             Predsednik SS DKSL Damir Javor