Rešitve video testa Januar 2015

Rešitve in obrazložitev posameznih situacij:

Situacija št. 1

Niso koraki. Igralec, ki poizkuša metati na koš in mu pri tem kdorkoli zbije žogo iz rok ima pravico ponovno ujeti žogo in začeti z vodenjem. S tem ko mu je bila žoga izbita iz rok zaradi nekoga drugega se je njegova posest žoge končala.

Situacija št. 2

Niso koraki. Igralec lahko v borbi za žogo medtem, ko drži žogo v rokah drsi po tleh. Pri tem se ne sme kotaliti ali vstati. Člen 25.2.3 Igralec, ki je padel na tla, leži ali sedi na tleh:

• dovoljeno je, če igralec, ki drži žogo, pade in drsi po tleh ali medtem, ko leži ali sedi na tleh, osvoji žogo;

• prekršek je, če se igralec, medtem ko drži žogo, kotali ali poskuša vstati.

Situacija št.3

Niso koraki. Igralka je pri pivotiranju izkoristila možnost, ko lahko pri metu na koš ali podaji dvigne stojno nogo. Rahel premik stojne noge za nekaj mm ne pomeni avtomatsko prekršek korakov.

Člen 25.2.2 Gibanje pri igralcu z žogo, ki je določil stojno nogo in ima v posesti živo žogo na igrišču: ko ima obe nogi na tleh:

• na začetku vodenja ne sme dvigniti stojne noge, dokler žoga ne zapusti njegove roke (njegovih rok),

• lahko pri podaji ali metu na koš odskoči iz stojne noge, vendar se z nobeno nogo ne sme dotakniti tal, dokler žoga ne zapusti njegove roke (njegovih rok); med gibanjem:

• lahko pri podaji ali metu na koš odskoči iz stojne noge in doskoči istočasno na obe nogi ali na eno nogo. Potem lahko eno ali obe nogi dvigne s tal, vendar se v tem primeru z njo (njima) ne sme dotakniti tal, dokler žoga ne zapusti njegove roke (njegovih rok),

• na začetku vodenja ne sme dvigniti stojne noge, dokler žoga ne zapusti njegove roke (njegovih rok);

ko se ustavi tako, da nobena noga ne more biti stojna noga:

• na začetku vodenja ne sme dvigniti nobene noge, dokler žoga ne zapusti njegove roke (njegovih rok),

• lahko pri podaji ali metu na koš dvigne eno ali obe nogi, vendar se z njo (njima) ne sme dotakniti tal, dokler žoga ne zapusti njegove roke (njegovih rok).