Izveden je bil predsezonski osvežitveni seminar DKSL

V ponedeljek 15.9.2014 je bil na OŠ Poljane izveden predsezonski seminar za člane DKSL. Program seminarja je bil razdeljen na dva dela. Prvi del je bil namenjen sodnikom, tehničnim komisarjem in spremljevalcem sojenja. Predsednik DKSL Željko Jovanović je na začetku predstavil novo vizijo društva, ter program in sistem dela, ki bodo okostje dela DKSL. V drugem delu seminarja je bil poudarek na strokovnem delu društva. Predsednik SS DKSL Damir Javor je prisotnim predstavil na kakšen način bo SS DKSL skrbel za strokovno izobraževanje članov. V nadaljevanju seminarja so bile predstavljene spremembe pravil, ki stopijo v veljavo 1.10.2014 ter ponovitev mehanike 2PO s pomočjo video materiala. Po zaključku prvega dela seminarja so sodniki opravili telesne meritve. V drugem delu seminarja je SS DKSL opravil razgovor s spremljevalci sojenja in uskladili so mnenja glede načina spremljanja sodnikov.

Na seminarju je bilo prisotnih 60 članov, kar povzroča veliko mero zadovoljstva pri vodsvu DKSL in hkrati tudi prinaša odgovornost, da se v prihodnosti organizira še več takih izobraževalnih srečanj.