ZAKLJUČEK: 7.6. na Kopališko ulico v Domžale

Vljudno vabljeni na izredno letno skupščino Društva košarkarskih sodnikov Ljubljana, ki bo v soboto 7. junija 2013  v prostorih Beach volley kluba Domžale na Kopališki ulici 5 nasproti glavnega nogometnega stadiona v DOMŽALAH s pričetkom ob 12. uri.

Dnevni red skupščine:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, volilne komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika in potrditev poročila verifikacijske komisije

2. Potrditev zaključnega računa, poročilo predsednika DKSL in organov DKSL o delovanju v tem obdobju

3. Odstop in razrešitev predsednika DKSL

4. Volitev novega predsednika DKSL

5. Spremembe statuta DKSL

6. Razno (samo pravočasni pisni predlogi )

Pred in po skupščini bo mogoče plačati članarino.

Prepričan sem, da nam bo ta dan naklonjeno tudi vreme, zato vas prosim, da si rezervirate tudi čas po skupščini, ki bo namenjen našem medsebojnem druženju. Zaradi tega je dobrodošla športna oprema, več informacij glede športno zabavnega programa lahko pridobite pri Javor Edotu. Seveda se boste po športnih aktivnostih lahko okrepčali tako s hrano ter pijačo. Srečanja se lahko udeležijo tudi ožji člani vaše družine oziroma vaše boljše polovice in vaši otroci.

Zaradi zadostne količine hrane in pijače vas prosimo, da svojo udeležbo/neudeležbo sporočite najkasneje do 31. maja 2014 z odgovorom na to sporočilo (na e-pošto dks.ljubljana@gmail.com).

Se vidimo torej 7. junija v Domžalah!

Klemen Dremelj, sekretar DKSL                                                     
Ludvik Fekonja, predsednik DKSL